Bahan Ajar


Kelas X

Semester 1

K.D. 1.1. Menggunakan aturan eksponen, fungsi-kuadrat-soal-jawab, dan logaritma

K.D. 1.2 Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan yang melibatkan pangkat, akar, dan logaritma

K.D.2.1 Memahami konsep fungsi

K.D.2.2 Menggambar grafik fungsi aljabar sederhana dan fungsi kuadrat

K.D.2.3 Menggunakan sifat dan aturan tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat

K.D.2.4 Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan kuadrat

K.D.2.5 Merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan persamaan dan/atau fungsi kuadrat

K.D.2.6 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan persamaan dan/atau fungsi kuadrat dan penafsirannya

K.D.3.1 Menyelesaikan sistem persamaan linear dan sistem persamaan campuran linear dan kuadrat dalam dua variabel

K.D.3.2 Merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear

K.D.3.3 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dan penafsirannya

K.D.3.4 Menyelesaikan pertidaksamaan satu variabel yang melibatkan bentuk pecahan aljabar

K.D.3.5 Merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan satu variabel

K.D.3.6 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan satu variabel dan penafsirannya

Semester 2

K.D.4.1 Memahami pernyataan dalam matematika dan ingkaran atau negasinya

K.D.4.2 Menentukan nilai kebenaran dari suatu per-nyataan majemuk dan pernyataan berkuantor

K.D.4.3 Merumuskan pernyataan yang setara dengan pernyataan majemuk atau pernyataan berkuantor yang diberikan

K.D.4.4 Menggunakan prinsip logika matematika yang berkaitan dengan pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor dalam penarikan kesimpulan dan pemecahan masalah

Trigonometri

5. Menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam pemecahan masalah

5.1 Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri

5.2 Merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri

5.3 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri, dan penafsirannya

Geometri dimensi_tiga_proyeksi_sudut

6. Menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi tiga

6.1 Menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi tiga

6.2 Menentukan jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga

6.3 Menentukan besar sudut antara garis dan bidang dan antara dua bidang dalam ruang dimensi tiga

Klas XII. IPA

Semester 1

KD.1.1 Memahami integral

KD.1.2. INTEGRAL TERTENTU

KD.1.3.Aplikasi Integral

KD.2.2.Merancang Program Linier

Iklan